Lindebomen

Lindebomen

Naast acties en ondersteuning voor goede doelen zijn natuur en landschap een belangrijk aandachtsgebied.

Door de Kiwanisclub Goes de Bevelanden worden al decennialang lindebomen geplant. De lindeboom hoort bij onze streek. Historisch als grensboom, een markering van een bestuurlijk gebied of een polder. Op dijken, of een kruispunt. Ook een als laatste gedicht stroomgat in een dijk, of een punt waar tol werd geheven, werden zo in de omgeving aangeduid. In de loop der tijd zijn er bomen verdwenen als gevolg van verkavelingen, infrastructuurwerken, boomziekte of weeromstandigheden. We doen daar ook onderzoek naar de geschiedenis.

De Kiwanisclub onderkende het cultuurhistorische belang van deze markante landschapselementen en begon in 1986 het lindebomenproject.

De eerste planting betrof een linde, gegroeid uit een behouden loot van de bekende ”VIERLINDEN” bij ’s Gravenpolder (ooit de begrenzing tussen de graafschappen Holland en Vlaanderen), die gerooid werden voor wegenaanleg.

Nieuwe clubleden planten ”hun” boom op een afgestemde, passende locatie.

Ook bij bijzondere gelegenheden of op bijzondere plekken wordt er namens de club geplant.*

Inmiddels is er al een Kiwanisbomenbestand van zo’n 100 lindebomen in de provincie, op historische of beeldbepalende plekken.

Over de plantplaatsen is er zorgvuldig vooroverleg met betrokkenen zoals de grondeigenaar, de gemeentelijke of rijksoverheid, Waterschap, Ver.Natuurmonumenten, St.Zeeuws Landschap.

*Enkele voorbeelden van speciale plaatsen:

 • bij het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ)
 • in de kerkring van Baarsdorp
 • bij de Berg van Troije te Borssele
 • bij de aanlandingen van de Westerscheldetunnel
 • rond de Grote of Maria Magdalenakerk Goes
 • bij de schaapskooi Nisse
 • bij de hoeve van der Meule Nisse
 • bij het Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp
 • aan de entree van het Vrouwen- of Mariaputje ’s Heer Arendskerke
 • bij het Maria-veldkapelletje H.Bonifacius Kwadendamme
 • in het Van Cittersbos Heinkenszand (zomereik) herinneringsboom