Wat is Kiwanis?

Wat is Kiwanis?

Kiwanis is een wereldwijde organisatie, verenigd in lokale serviceclubs, die zich inzet voor de medemens. De aandacht van de leden van de Kiwanis Goes – de Bevelanden gaat daarbij in het bijzonder uit naar het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Onze Kiwanis serviceclub heeft naast de genoemde doelstellingen ook de persoonlijke ontplooiing van het individuele lid voor ogen.

Onze Kiwanisclub gaat uit van zes doelstellingen die passen bij ons motto ‘Serving the Children of the World’, namelijk:
1. Menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden stellen.
2. Behandel een ander, zoals je zelf wil worden behandeld.
3. Positief werken aan kansen die op je af komen.
4. Laat zien wie je bent door bewust, actief en doeltreffend mee te doen aan projecten.
5. Bezoek frequent de Kiwanisclub om blijvende en waardevolle vriendschappen op te bouwen.
6. Het bevorderen van rechtvaardigheid en loyaliteit.